Zingeving en ethiek

Zingeving en ethiek

Training zingeving voor teams

Zingeving is een belangrijke dimensie in zorg en welzijn. Veel professionals onderschrijven het belang van zingeving voor goede hulpverlening maar weten niet goed hoe ze dit vorm moeten geven. Herken je dit bij jezelf of bij jouw team? Ik bied een training op maat die aansluit bij de praktijk. Je leert hoe je aandacht voor zingeving kunt vergroten en je krijgt (meer) zicht op jouw eigen opvattingen en ervaringen. Een training zingeving kan uit een of meerdere dagdelen bestaan.

Lees  wat anderen zeggen over mijn aanpak.

In de brochure ‘Zin werkt’  vind je handreikingen voor het omgaan met zingeving.

Moreel beraad voor teams

In de begeleiding van cilënten en in de samenwerking met collega’s heb je regelmatig te maken met morele vragen. Moreel beraad is een beproefde methode om in gesprek te gaan over dergelijke vragen. Deelname aan een morel beraad helpt je om zicht te krijgen op jouw eigen waarden en die van je collega’s. Het biedt handvatten om het professionele handelen te onderbouwen en te verantwoorden. Ook wordt de creativiteit van de groep aangeboord om nieuwe of andere oplossingen voor praktijkproblemen te bedenken.

Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van moreel beraad op de werkvloer. Moreel beraad wordt door professionals als een zinvolle en verbindende manier van overleg ervaren.  Ik heb onderzoek gedaan naar moreel beraad en hierover gepubliceerd. Ook heb ik verschillende methoden voor morele reflectie ontwikkeld. Graag verwijs ik je voor meer informatie naar mijn Linkedinprofiel die te bekijken is via deze pagina.

Tarief

400 euro per dagdeel,  exclusief 21 % BTW. In dit tarief zijn de voorbereidingsuren en reiskosten (tot 50 km afstand van Amersfoort)  verrekend.